Экономика предприятия – это наука об эффективности деятельности предприятия, методах достижения предприятием наилучших результатов при наименьших расходах.

Мета курсу - усвідомлення актуальності і ролі аудиту в системі управління економічними суб'єктами в умовах ринкової економіки. Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з питань організації, проведення та оформлення результатів аудиту фінансової звітності підприємства

Курс "Business Model Generation" (англійською мовою) розроблено для магістрів факультету "Бізнес-управління" з метою освоєння сучасних технік та інструментів побудови та розвитку бізнесу.

Курс предназначен для курса БУ-4 и СМ-4

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямківу досконалення маркетингової діяльності.

Предмет: процесий методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.